Overblog
Segui questo blog Administration + Create my blog
Blog di immagine.poesia.over-blog.it

Հոկտեմբերյան պարտեզ (Garden in October), poem and art by Lidia Chiarelli, translation by Armenuhi Sisyan, Armenia

22 Febbraio 2020, 06:37am

Pubblicato da immagine.poesia.over-blog.it

Հոկտեմբերյան պարտեզ (Garden in October), poem and art by Lidia Chiarelli, translation by Armenuhi Sisyan, Armenia

Հոկտեմբերյան պարտեզ

 

Իմ աշնանային այգում ես պատրաստ էի

ողբալ իմ վարդերի մեջ

                    Քրիստինա Ռոսետիի

 

Գույներն ու ձայները խառնվում են

հոկտեմբերյան այգում,

ուր մեռնող վարդերը սնում են հոգիդ;

 

Շագանակագույն տերևները վալս են պարում ճյուղերին

Ինչպես դու՝ նախառաֆայելյան գեղեկության թագուհի

հրաշք ես փնտրում

այս անցողիկ շրջանի

մեռնող արևի մեջ:

 

Եվ հալչող լույսի ներքո

բառերդ դառնում են

նրբահյուս մի երգ՝

որպես նվիրոuւմի օրհներգ

փախուստի ժամին,

անէացող պահին:

 

Լիդիա Չիարելլի, Իտալիա

 

 

Garden in October

 

In my Autumn garden I was fain

To mourn among my scattered roses

Christina Rossetti

 

Colours and sounds

mix in the October garden

where dying roses feed your soul.

 

Amber brown leaves waltz on the boughs

as you, Queen of Pre-Raphaelite beauty

discover wonder in

Autumn’s languid sun

of this ephemeral reign.

 

And in the dappled light

your words become

a subtle song

a hymn of devotion

to the fugitive hour

to the vanishing moment.

 

Lidia Chiarelli, Italy

Leggi i commenti

IL RICHIAMO DELL'ONDA, silloge di poesie di Lidia Chiarelli-Vitale Edizioni Sanremo 2020

21 Febbraio 2020, 19:03pm

Pubblicato da immagine.poesia.over-blog.it

Pubblicazione Premio del Concorso Letterario FLORISEUM, prima edizione Sanremo-Vitale Edizioni

Pubblicazione Premio del Concorso Letterario FLORISEUM, prima edizione Sanremo-Vitale Edizioni

Leggi i commenti

"This time...", poem by Agron Shele, Albania. Digital Collage by Lidia Chiarelli, Italy

13 Febbraio 2020, 07:22am

Pubblicato da immagine.poesia.over-blog.it

This time...

 

This time ,

When you hear the rain that falls over the bare trees from a bronze sky

And the rows of ravens all yellow

You ask yourself

Why only a tree stands tall ?

In an empty park , lonely rotting day by day

Why do you care ?

Maybe because that reminds you the time that has passed

And you feel more older than ever

Like a lonely bird abandoned when the winter comes

Surviving is the only chance

 

This time ,

When your thoughts are lost

And your face shows nothing more than sadness

In pale colours remained tattoo over your filthy skin

That is when you feel the touch of the last season

That is what reminds you of the long starry nights

All of this turns your spirit blue

 

....when the time passes

You can only see a rainbow that stares over an old church

Acrylic glass

You can only hear the whispers of monks as they go

But you can't hear the bell

What does that mean ?

You feel like an old abused statue with crossed arms

You wait for your sins to be forgiven

If only it was that easy

But no , your demons consume your soul every day

Your disgusting devious eyes only stare at one thing

The only

The innocent saint Magdalene.

AGRON SHELE

AGRON SHELE is a Poet and Editor.

He has been an active member of the civil society in Albania while receiving training from USAID, UNDP, UNICEF.  He is the chairman of the Societies “Environment and Community” and “Children and youngsters”. He is the recipient of various literary prizes in Albania.

RAINY DAY, digital collage by Lidia Chiarelli, Italy

RAINY DAY, digital collage by Lidia Chiarelli, Italy

Leggi i commenti

"Ho solo bisogno che la luce penetri attraverso le foglie" poem by YANG Yunxia - China, image and translation by Lidia Chiarelli - Italy

10 Febbraio 2020, 07:47am

Pubblicato da immagine.poesia.over-blog.it

"Ho solo bisogno che la luce penetri attraverso le foglie" poem by YANG Yunxia - China, image and translation by Lidia Chiarelli - Italy

我只需要树荫间漏下的一丁点儿光芒

 

不需要荆棘,不需要荨麻
不需要金龟子
三色堇和半枝莲,但也不需要一整座花园
压在单纯的心上
这不是玩笑话,也不是独门禅
这是最重要的秘密
最真诚的叮嘱
哦,我不需要假太阳,伪月亮
也不需要世界的一半
爱情的全部
我只需要,并乐于享受:树阴间
漏下来的,一丁点儿
光芒

Ho solo bisogno che la luce penetri attraverso le foglie

 

Non ho bisogno di spine, non ho bisogno di ortiche

Non ho bisogno di scarabei

Viole del pensiero, scutellaria barbata o di un intero giardino

Che prema sul cuore puro

Questo non è uno scherzo, né una sorta di unico zen

Questo è il segreto più importante

E l'esortazione più sincera

Oh, non ho bisogno del finto sole e della finta luna

Non ho bisogno di mezzo mondo

O di tutto l'amore

Ho solo bisogno di gioire

Della luce penetrante

Attraverso le foglie

 

(translated in Italian by Lidia Chiarelli)

作者简介:

杨云霞,中国当代女诗人。1976年生于云南会泽,云南师范大学教育管理硕士研究生,中国电影文学学会会员、云南省作协会员。创作诗歌、散文、电影剧本及歌词。歌曲《梦醉水乡里》2018年获云南省第五届本土歌曲创作一等奖;散文《蒲队长》《自由隔着玻璃》等发表于《中国纪检监察报》《中国作家》《作家网》《云南日报》等报刊、网站;散文诗《春天启示录》发表于《散文诗》;诗歌《悬崖边的树》等发表于《上海诗人》《世界诗人》《中国诗人》《滇池》《散文诗》等杂志。迄今已发表文学作品100万字。出版散文集《云霞文集》《一条路的旨意》和诗集《孔雀语》。现就职于曲靖经开区宣传部。

YANG Yunxia è una poetessa della Cina contemporanea. Nata nel 1976 a Huize, nellaprovincia dello Yunnan, è laureata in programmazione e gestione dell'istruzionedella Yunnan Normal University, ed è membro della China Film Literature Association e della Yunnan Writers Association. Scrive poesie,saggi, sceneggiature etesti. La sua canzone “Dream Drunk in the Water Village”ha vinto il primo premio Mainland Fifth Song Creation nella provincia dello Yunnan nel 2018. I suoisaggi “CaptainPu” e “Freedom is Separated by Glass” sono stati pubblicati sugiornali e siti web come “China Discipline Inspection and Supervision Daily”, “Chinese Writers”, “Writers’ Net” e “Yunnan Daily”. Il suo poema in prosa “Revelation of Spring”(Rivelazione della primavera)è stato pubblicato in “Prose Poetry”. Le sue poesie come “Tree on the Edge ofCliff” sono state pubblicate su riviste come “Shanghai Poets”, “the World PoetsQuarterly”, “Chinese Poets”, “Dian Lake” e “Prose Poetry”, ecc. Fino ad oggi,un milione di sue parole in letteratura sono state pubblicate. Ha pubblicatosaggi “Antologia di YANG Yunxia”, “The Will of a Road (Lavolontà di una strada) e la raccolta di poesie “Peacock Words” (Parole delpavone). Ora lavora nel dipartimento di pubblicità della zona di sviluppoeconomico di Qujing.

 

Leggi i commenti